ยุทธโกษเป็นนิตยสารที่ถือกำเนิดมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จึงนับว่าทรงคุณค่ายิ่งนัก และเป็นนิตยสารฉบับแรกของกองทัพบก


ยุทธโกษเป็นนิตยสารที่ถือกำเนิดมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงนับว่าทรงคุณค่ายิ่งนัก และเป็นนิตยสารฉบับแรกของกองทัพบก ภาพที่ท่านเห็นเป็นภาพปกฉบับปฐมฤกษ์ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ร.ศ. ๑๑๑ (พ.ศ. ๒๔๓๕) มีตราเครื่องหมายยุทธโกษ เป็นคาถาภาษาบาลีว่า “อสาธุํ สาธุนา ชิเน” “สามคฺคิยา ชยา ชเย” แปลว่า “พึงชนะความชั่ว ของเขาด้วยความดีของเรา” และ “ความสามัคคี ก่อให้เกิดความมีชัย” วัตถุประสงค์ดั้งเดิมมีว่า “หนังสือพิมพ์ยุทธโกษเป็นนิธิแลโอษฐ์ของการทหารบกในประเทศสยาม” หมายความว่า “หนังสือยุทธโกษเป็นบ่อเกิด (นิธิ) ความรู้ และ เป็นปาก (โอษฐ์) ของการทหารบกที่จะเผยแพร่ความรู้ออกไป” คำว่า “ยุทธโกษ” แปลว่า คลัง แห่งการรบ บทความส่วนใหญ่จึงเป็นบทความ ทางทหาร

Back to Top